• slide

  Calesco -
  będzie ciepło

  Naszą specjalnością jest kompleksowa obsługa
  systemów grzewczych.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  serwis 24h
  i nadzór

  Prowadzimy całodobowy serwis
  i nadzór nad kotłowniami

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Calesco -
  dla przemysłu

  Obsługujemy kotły parowe, piece przemysłowe, palniki wielopaliwowe, automatykę i wiele innych.

  Prowadzimy szkolenia.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Doradztwo
  i projektowanie

  Oferujemy usługi doradztwa technicznego w tym
  przygotowujemy projekty, ekspertyzy,
  audyty - oceny energetyczne

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Calesco -
  dla instytucji

  Posiadamy flotę kilkunastu aut serwisowych zapewniających obsługę kotłowni, pomp ciepła, klimatyzacji itp. w kilku województwach. Mamy doświadczenie w realizacji projektów i zleceń z budżetu publicznego.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Spalarnie

  Nadzorujemy i serwisujemy spalarnie,
  w tym spalarnie materiałów niebezpiecznych

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Calesco -
  dla klientów indywidualnych

  Serwisujemy urządzenia szerokiej gamy producentów kotłów, palników, pomp ciepła. Zapewniamy doradztwo i kompletny montaż.

  Dowiedz się więcej

 • slide

  Baza
  przeładunkowa

  Udostępniamy place składowe i własną bocznicę
  kolejową w bezpośrednim sąsiedztwie węzła
  autostradowego Szczecin - Dąbie.

  Dowiedz się więcej


Informacje podstawowe

2. Zezwolenie KNF na zniesienie dematerializacji akcji spółki Calesco S.A. na dzień 15.05.2019 r.

 1. Informacje podstawowe o akcjach Calesco S.A. na dzień 24.03.2014 r.

Do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzonych zostało :

 • 1 250 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy)każda i
 • 6.400 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz
 • 217.071 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Łączna wartość nominalna akcji Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect wynosi 147 347,10 zł ( słownie : sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i dziesięć groszy ).

Akcje serii B wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 45,90 % łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 31,46 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A

Akcje serii C wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 0,23% łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 0,16 % wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A.

Akcje serii D wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 7,97% łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 5,46% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A.

Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 2/9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 września 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr 2/10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2009 roku i następnie zmienionej Uchwałą Nr 3/10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 października 2009 roku.

Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 2/2/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr 2/5/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2010 r.

Akcje serii B są akcjami zwykłymi na okaziciela na podstawie Uchwały nr 1/2013 NWZA z dnia 06.11.2013 r i zostały wprowadzone do Alternatywnego Systemu Obrotu w dniu 24.03.2014 r. na podstawie uchwały nr 5/2013 NWZA z dnia 06.2013 r.

 1. Informacje podstawowe o akcjach Calesco S.A. na dzień 13.08.2010 r.

Do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wprowadzonych zostało

 • 6.400 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda oraz
 • 217.071 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Łączna wartość nominalna akcji Emitenta wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect wynosi 22.437,10 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych dziesięć groszy). Akcje serii C wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 0,23% łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 0,12% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A. Akcje serii D wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią 7,97% łącznej liczby wszystkich akcji Calesco S.A. oraz uprawniają do wykonywania 4,16% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Calesco S.A. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 2/9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 września 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr 2/10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2009 roku i następnie zmienionej Uchwałą Nr 3/10/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 października 2009 roku. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 2/2/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 lutego 2010 r., zmienionej Uchwałą Nr 2/5/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2010 r.

Funkcję animatora akcji spółki pełni Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą przy ul. Stojałowskiego 27 w Bielsku-Białej.